Sidecar Experience Day

Ontdek de charme van het zijspanracen tijdens onze opstapdag, georganiseerd door de DSRA en de Northern Sidecar Cup! Zet je schrap, want op 14 oktober krijg je de unieke kans om te ervaren hoe het voelt om als passagier mee te racen in een razendsnel zijspan.

 

Diverse Nederlandse, Duitse en Belgische teams zijn op de Junior Track bij het TT Circuit aanwezig met hun F1, F2 of classic zijspan. Het wordt een onvergetelijke dag vol spanning en adrenaline!

 

De opstapdag dient tevens als een kennismaking met de DSRA licentiecursus, gepland aan het begin van 2024. Deze uitgebreide cursus omvat zowel een theorie- als praktijkdag, waarna je de mogelijkheid hebt om je wegracelicentie aan te vragen bij de KNMV. Met deze felbegeerde licentie kun je deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap binnen de Northern Sidecar Cup.

 

Wees er snel bij, want de beschikbare plaatsen zijn beperkt! Uit de aanmeldingen selecteren we zorgvuldig degenen die een uitnodiging ontvangen voor onze opstapdag, ongeveer twee weken voor het evenement begint.

 

Voor degenen die serieus geïnteresseerd zijn in het behalen van een rijderslicentie, bieden we de mogelijkheid om te rijden op het DSRA Experience zijspan. Laat ons weten dat je hierin geïnteresseerd bent via e-mail, en Frank Remmé zal persoonlijk contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

 

Kledingvereisten

Uiteraard willen we dat je veilig deelneemt aan onze opstapdag. Daarom zijn er kledingvereisten, zoals een integraalhelm, lederen motor kleding, stevige schoenen en een rugprotector. We willen geen schade aan de zijspannen, dus de kleding mag geen harde of scherpe delen bevatten en het dragen van sneakers is toegestaan als we denken dat dit geschikter is. Wees gewaarschuwd, deelnemers die deze kledingvoorschriften negeren, kunnen worden geweigerd.

 

Kosten

Om deel te nemen aan deze geweldige opstapdag, vragen we een vergoeding van €30,- van de deelnemers. Deze vergoeding helpt bij het dekken van de kosten voor de deelnemende teams. Iedereen vanaf vijftien jaar oud kan meedoen, maar we vragen wel om het ondertekenen van een aansprakelijkheidsverklaring.

 

Wil je meedoen aan deze opstapdag?
Ben je klaar voor een onvergetelijke dag vol racen, spanning en avontuur? Aarzel dan niet langer en stuur ons een e-mail naar info@dsra.nl met jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en een duidelijke motivatie waarom je aan deze opstapdag wilt deelnemen.

 

Let op: als je binnen een week geen bevestigingse-mail van ons ontvangt, is je aanmelding wellicht niet goed binnengekomen en moet je je opnieuw aanmelden.

 

We kijken er naar uit om je te verwelkomen op onze Sidecar Experience Day!

English version - Sidecar Experience Day

Discover the charm of sidecar racing during our Sidecar Experience Day, organized by the DSRA and the Northern Sidecar Cup! Get ready, because on October 14th, you'll have the unique opportunity to experience what it feels like to ride as a passenger in a race sidecar.


Various Dutch, German, and Belgian teams will be present at the Junior Track near the TT Circuit with their F1, F2, or classic sidecar. It will be an unforgettable day filled with excitement and adrenaline!


The Sidecar Experience Day also serves as an introduction to the DSRA license course, scheduled at the beginning of 2024. This comprehensive course includes both theory and practical days, after which you'll have the opportunity to apply for your road racing license with the KNMV. With this license, you can participate in the Dutch Championship within the Northern Sidecar Cup.


Act quickly, as available spots are limited! From the applications, we will carefully select those who will receive an invitation to our Sidecar Experience Day, approximately two weeks before the event begins.

For those seriously interested in obtaining a rider's license, we offer the chance to ride on the DSRA Experience sidecar. Let us know if you're interested via email, and Frank Remmé will personally get in touch with you to discuss the possibilities.


Clothing Requirements

We want you to participate in our Sidecar Experience Day safely. Therefore, there are clothing requirements, such as a full-face helmet, leather motorcycle gear, boots, and a back protector. We don't want any damage to the sidecars, so the cloting can't have any hard or plastic parts and wearing sneakers is allowed if we deem it more suitable. Be warned, participants who disregard these clothing guidelines may be refused entry.


Cost

To take part in this amazing Sidecar Experience Day, we ask for a fee of €30 from participants. This fee helps cover the costs for the participating teams. Anyone from fifteen years old and above can join, but we do ask for the signing of a liability waiver.


Want to join this Sidecar Experience Day?Are you ready for an unforgettable day filled with racing, excitement, and adventure? Don't hesitate any longer and send us an email at info@dsra.nl with your name, address, place of residence, date of birth, phone number, email address, and a clear motivation for why you want to participate in this Sidecar Experience Day.


We're looking forward to welcoming you to our Sidecar Experience Day!